Dyr på loftet

Oplever du lyde fra loftet, er der opstået lugtproblemer eller opdager du bidemærker i møbler, isolering, elektriske installationer m.m.? Så er der stor risiko for, du har besøg af dyr på loftet.

Dyr på loftet er ikke til at spøge med. De enkelte skadedyr, som typisk er enten rotter, mus, mår eller flagermus, kan skade boligens inventar og installationer, ligesom der er øget smitterisiko, når loftet er inficeret med denne type plageånder.

Undgå brug af gift
og lugten af døde dyr!
Gnaversirenen er miljøvenlig og efterlader kun et tomt loftrum.
Du skal aldrig se en rotte igen!

Lyd og lugt – de klassiske tegn på skadedyr

Hvordan opdager man, at skadedyr har taget bopæl i hjemmet? De fleste vil genkende tilstedeværelsen af skadedyr på loftet, når de helt ufrivilligt bliver gjort opmærksom på dem af både høre- og lugtesansen.

Når lyden afslører ubudne gæster

De fleste bliver klar over, der er dyr på loftet, når der pludseligt er skrabende eller høje pibende lyde fra loftrummene. Flagermus larmer f.eks. meget om natten, da de er aktive natdyr, som orienterer sig ved ultralydsskrig, når de flyver rundt efter solnedgang! Ligeledes vil en mår buldre og brage løs i alle døgnets timer – også når du gerne vil have ro til nattesøvnen.

Mus og rotter er mere ’diskrete’ end de førnævnte dyr, men vil ligeledes afgive lyde, når de piler over loftgulvet eller kravler i boligens vægge og hulrum.

Når lugten varsler uventede gæster

Selvom vi mennesker er udstyret med en dårligere lugtesans end de fleste andre pattedyr, er vi sjældent i tvivl, når vi møder lugt og stank fra dyr på loftet. Særligt ikke når vi rammes af en rådden lugt fra afdøde skadedyr, der ligger gemt under loftbrædderne.

Både mår, mus, rotter og flagermus-kolonier er desuden kendt for at efterlade en skarp lugt fra deres ekskrementer og urin, som de gerne spreder i hele boligen – sammen med de tilhørende bakterier.

Konsekvensen af dyr på loftet

Dyr på loftet resulterer i lugt, sygdomsspredning og bideskader i både opbevarede genstande samt isolering og ledninger – hvor sidstnævnte udgør en øget risiko for brandfare.

Loftrum er ideelle miljøer for skadedyr, da dyrene kan færdes mere ugeneret, hvilket giver dem gode rammer til at bygge reder og yngle. Derfor bør du straks handle, hvis du har mistanke om skadedyrenes tilstedeværelse.

Her er løsningen

Har du konstateret dyr på loftet eller har du bare en mistanke om, at der muligvis er skadedyr, anbefaler vi, du fordriver dem med Gnaversirenen.

Gnaversirenen er et ultralydsapparat, der udsender højfrekvente lyde, som tvinger skadedyrene på flugt. Årsagen er, at lyden – som ikke kan høres af hverken mennesker, hunde eller katte – er så generende for skadedyrene, at de flygter fra deres opholdssted.

Gnaversirenen har et utroligt lavt strømforbrug og tilbyder en dokumenteret effektiv løsning mod dyr på loftet.