Mår i motorrum

Gnaversirenen

Har du mår i motorrum eller kabinen? Driv dem VÆK let og effektivt.

Mår i bilen kan være til stor belastning for indehaveren. Er der mår i motorrummet, vil du ofte bemærke gener, da den efterlader knogler, fjer og ekskrementer, ligesom den forvolder skade ved at bide i og ødelægge slanger, ledninger og isoleringsmaterialer.

Er der allerede synlige tegn på skader, bør du for din egen sikkerheds skyld kontakte et autoværksted, som kan vurdere og evt. udbedre skadens omfang.

Sådan beskytter du bilen for mår

Der findes mange husmandsråd, når det drejer sig om at holde bilen fri for mår.

Nogle anbefaler mårfælder, mens andre anbefaler, at man smører stærke lugtmidler som f.eks. hjortetakolie på bilen. Fanger du en mår, skal du sørge for at køre den langt væk, da dyret ellers kan finde tilbage til din garage, carport eller husstand.

Anvender du hjortetakolie, skal du være opmærksom på, at måren i mange tilfælde lærer at leve i lugten, hvilket altså ikke løser problemet.

Du kan derimod installere Gnaversirenen til biler, der udsender ultralyde, som skræmmer måren langt væk. Gnaversirenen tilsluttes bilens batteri, men belaster ikke batteriet, da den bruger meget lidt strøm.

Installer Gnaversirenen og slip for mår i bilen.