Mår i motorrum

Har du mår i motorrum eller kabinen? Driv dem let og effektivt væk ved brug af Gnaversirenen.

Mår i bilen kan være til stor belastning for indehaveren. Er der mår i motorrummet, vil du ofte bemærke gener, da den efterlader knogler, fjer og ekskrementer, ligesom den forvolder skade ved at bide i og ødelægge slanger, ledninger og isoleringsmaterialer.

Er der allerede synlige tegn på skader, bør du for din egen sikkerheds skyld kontakte et autoværksted, som kan vurdere og evt. udbedre skadens omfang. Mår kan nemlig forvolde en hel del skade i bilen – og det er derfor ikke sikkert for dig at køre videre efter et besøg fra en mår i dit motorrum.

Undgå brug af gift
og lugten af døde dyr!

Gnaversirenen er miljøvenlig og efterlader ingen spor!

Sådan beskytter du bilen for mår

Der findes mange husmandsråd, når det drejer sig om at holde bilen fri for mår.

Nogle anbefaler mårfælder, mens andre anbefaler, at man smører stærke lugtmidler som f.eks. hjortetakolie på bilen. Fanger du en mår, skal du sørge for at køre den langt væk, da dyret ellers kan finde tilbage til din garage, carport eller husstand.

Anvender du hjortetakolie, skal du være opmærksom på, at måren i mange tilfælde lærer at leve i lugten, hvilket altså ikke løser problemet.

Du kan derimod installere Gnaversirenen til biler, der udsender ultralyde, som skræmmer måren langt væk. Gnaversirenen tilsluttes bilens batteri, men belaster ikke batteriet, da den bruger meget lidt strøm.

Installer Gnaversirenen og slip for mår i bilen permanent. En mår kan vænne sig til den dårlige lugt, men den kan ikke vænne sig til lyden af Gnaversirenen.

Gnaversirene til mår i motorrum