Mår på loftet

Gnaversirenen

Er du generet af mår på loftet? Så er løsningen lige ved hånden.

Måren er for længst flyttet fra dens oprindelige tilholdssted i skovbunden og ind til vores villaer og parcelhuse.

Her skal den blot bruge en åbning på størrelse med en golfbold, eller f.eks. en ventilationsskakt uden gitter, for den kan klemme sig igennem og tvinge sig ind i vores hjem.

Det er dog ikke farligt for mennesker at have mår på loftet, men det kan blive omkostningstungt fordi de kradser og river i de isoleringsmaterialer, som findes på loftet, hvilket kan gå ud over elinstallationer eller ødelægge dampspærrer, hvilket kan føre til fugtproblemer i tagområdet.

Du er ikke i tvivl, når du har besøg af en mår

Der er to sikre tegn på mårens tilstedeværelse: larm og lugt.

Mår på loftet bemærkes typisk ved pludselig støj og larm på alle timer af døgnet, samt stanken fra ildelugtende ekskrementer.

Traditionelt er det besværligt at lukke af for måren, da den er ekspert i at finde nye tilgangsveje, hvilket typisk får folk til at bruge tid på husmandsråd, hvor de f.eks. hænger avisstykker og klude med ildelugtende hjortetakolie op.

Der findes dog en meget lettere løsning: du kan blot opsætte Gnaversirenen, der med højfrekvent ultralyd jager måren lang væk fra dit loft og din bopæl.

Mere info om mår

Hus- og skovmåren er beslægtet. Forskellen er at husmåren er hvid på brystet, hvor skovmåren er gul. Skovmåren er yderst sjælden gæst i beboede områder. Hvor i mod husmåren ikke går i vejen for at flytte ind, tage bo, og bygge rede i isoleringen på loftet af dit hus. – Selv om husmåren kan blive optil en 50 cm. lang og veje optil 2,3 kg., kan den meget nemt finde vej ind gennem selv det mindste lille hul, eller åbning i tagkonstruktionen.

Husmåren kan i løbet af nogle få dage forvolde stor skade på isolering og ledninger i loftrum. Husmåren er også blevet et problem i biler og bilers motorrum, hvor de ofte vælger at fortære deres bytte i form af fugle og æg. Derefter går de om bord i ledningsnet og bremseslanger, som kan have fatale følger i relation til bremsesvigt, og brand i bilen.