Kundeudtalelser

Vi sparer mange penge årligt…

Danish Agro har igennem flere år måtte kassere tonsvis af dyrt græsfrø på vort Centrallager i Galten og vore mindre lagre rundt om i landet, på grund af store problemer med rotter og mus. – Efter at vi har fået installeret Gnaver-/Mårsirenen fra RK-Retail, er problemet væk. – Vi har ikke længere angreb af hverken rotter eller mus, – og det har gennem årene sparet os for rigtig mange penge.

Hans Henrik Staal

Terminalchef, Danish Agro

Jeg kan på det kraftigste anbefale Gnaver-/mårsirenen

– sådan skriver en husejer i Hirtshals, som over en længere periode havde en husmår boende på loftet, med de sædvanlige følgevirkninger som f.eks. ødelagt isolering og lugtgener. Vi prøvede med fælder og naftalin, men lige lidt hjalp det. – Vi ringede til RK Retail for at få en orientering om Gnaver-/mårsirenen, og da vi fik konditionerne at vide, købte og installerede vi apparatet dagen efter, og tro os eller lad være, men husmåren forsvandt og vi har igen fugle under taget – så det har været alle pengene værd.

Husejer i Hirtshals

“VELKOMMEN I ROTTEREDEN” – de spiser kablerne, skider i kælderen og holder familien vågen om natten. Familien Kristoffersen kan ikke slippe af med deres ufrivillige værelseskammerater igennem de seneste tre måneder

I snart 3 måneder har familien og deres to børn delt hus med et ukendt antal rotter, – Problemet startede da der blev gravet lygtepæle ned på Fredericiavej i Vejle, hvor familien bor i villa. Rotterne er sandsynligvis blevet jaget væk fra kloakkerne og har søgt ind i Kristofferens kælder og har spredt sig rundt i huset. Familien kontaktede hurtigt kommunen for at få en rottefænger til at komme ud og tage sig af problemet – Rottefængeren kom, men rotterne blev, for som rottefængeren udtrykye sig: “Vi har ikke en magisk fløjte der lige kan kalde på rotterne” – Da vi her i firmaet blev gjort opmærksom på de trængsler familien i Vejle havde været igennem, kontakter vi Kristoffersen, og vi blev enige om, at lade det komme an på en prøve med Gnaver-/Mårsirene model PA33 – der blev monteret fire apparater rundt omkring i villaen, og kort tid efter blev familien fri for rotter.

Vejle Amts Folkeblad

ROTTEREDEN RYDDET– Familien kristoffersen har været ubehjælpsomt plaget af rotter gennem flere måneder. – Nu er de overbevist om, at et lille sort apparat har jaget gespensterne på flugt.

Hverken skiftende rottefængere, smækfælder, gift, ombygning for op mod 350.000 kr. kunne tilsyneladende få bugt med problemet, – men ægteparret Kristoffersen er overbeviste om, at de har haft held til at jage deres rotter på flugt med et såkaldt højfrekvens lydapparat, som også i dag anvendes mod husmår. Apparatet udsender en skinger pulserende lyd, som kun kan høres af de relevante skadedyr og dermed ikke er til gene i daglidagen

Vejle Amts Folkeblad

Vi har på skolens loft haft husmår, som bl.a. havde ødelagt isoleringen med reparation til følge, derudover havde mårene været skyld i, at lærerværelset ikke havde været anvendeligt på grund af stank og lugt. På skolen havde vi prøvet med både gift og fælder m.m. – men intet hjalp, og først efter at vi fik installeret Gnaver-/mårsirene, kom vi af med mårene, vi har ikke siden, hørt eller lugtet husmår og rotter.
Skole i nordjylland

Miraklernes tid er ikke forbi

– sådan skriver en af vore kunder, som ved første henvendelse til os, var meget skeptisk overfor Gnaversirenens formående. Kunden, som driver et ingeniørfirma fra en landbrugsejendom ved Kolding Fjord, var meget plaget af rotter i gårdens halmlade. Vi lod det komme an på en prøve, hvor vi lovede pengene tilbagebetalt, hvis ikke rotterne forsvandt fra ejendommen. Det lykkedes med succes, og kunden har været her flere gange for at købe Gnaversirenen til både familie og venner, som ligeledes var plaget af mus og rotter. (Hvem vil tage en chance, for at blive uvenner med både familie og venner, ved at anbefale dem noget som ikke virker)?

Brugte mellem 20-30.000 kr. til luftslanger

En svineproducent ved Lunderskov brugte mellem 20-30.000 kr. til luftslanger om året i svinestalden, som blev ødelagt af rotter og mus. Vi aftalte opsætning af 22 stk. Gnaversirener til dækning i en svinestald på 1.500 kvadratmeter, og efter en uge var stalden fri for rotter, og der har ikke siden været nogen.
– En god investering både på kort og lang sigt.