Bekæmpelse af mår

Måren er kendt for at erobre loftet og larme, så husets beboere bliver drevet til vanvid. Nu kan du bekæmpe måren med dens egne midler.

Du er ikke i tvivl, når dit hus først er blevet invaderet af en mår. Du er heller ikke i tvivl om, at bekæmpelse af mår skal ske meget hurtigt af hensyn til din nattero.

Husmåren larmer

Måren er en larmende gæst, der ofte finder ly på dit loft. Det at have mår på loftet er dog ikke noget at spøge med. Særligt ikke hvis du har din nattesøvn kær.

Måren er nemlig et yderst larmende dyr, der buldrer og brager rundt på loftet – og desværre gerne fra om natten til de meget tidlige morgentimer. Altså der hvor vi sover og tanker energi.

Lydniveauet vil altid være en gene, men kan være ekstra belastende, når måren kradser direkte ned i loftplader, hvilket gør støjen mere mærkbar.

Undgå brug af gift
og lugten af døde dyr!

Gnaversirenen er miljøvenlig og efterlader kun et tomt loftrum.
Du skal aldrig se en mår igen!

Måren skaber kraftige lugtgener

En af de mest utålelige ting ved mårens tilstedeværelse er dens frygtelige stank. Måren efterlader sin urin og sine ekskrementer overalt på dit loft, hvilket skaber en kraftig og meget ildelugtende stank, der lugter hen i mod ammoniak.

Derudover kan der opstå ekstra grim lugt fra mårens byttedyr, som den ofte efterlade kadaverrester fra, hvilket fremprovokerer en rådden lugt.

Hurtig bekæmpelse af mår sparer dig penge

Foruden at være larmende og lugte forfærdeligt er måren glad for at bide og kradse i din isolering. Måren kan befinde sig i loftisoleringen, men kan også komme i hulrum og etageadskillelser, hvor den kradser i isoleringsmaterialet og ødelægger det.

Måren ødelægger ikke kun isoleringen, men kan også kradse og gnave i ledninger. Det kan meget hurtigt skabe store problemer, som er meget dyre at få udbedret.

Hurtig bekæmpelse af mår sparer dig derfor penge, og minimerer risikoen for brandfare.

Sådan bekæmper du mår

Der er flere udfordringer forbundet med at slippe af med måren afhængigt af, hvilken metode du afprøver.

Du kan forsøge at stresse måren ved at lade lys og radio køre i dagtimerne, hvor den vil sove, eller du kan forsøge at bruge midler med kraftig lugt som f.eks. hjortetakolie. Desværre er der ingen garanti for metodernes effektivitet, da måren ofte vænner sig til både larm og lugt.

Du kan også forsøge at fange måren ved at opstille fælder. Fanger du måren, skal du være opmærksom på, at du kan blive nødt til at køre den meget langt bort, hvis du vil undgå, at den finder tilbage til din bolig.

Heldigvis behøver du hverken at kæmpe med fælder eller bruge stærke lugtmidler i dit hjem. Du kan nøjes med at opstille Gnaversirenen, der bruger moderne ultralyd til bekæmpelse af mår.

Ultralyden kan ikke høres af mennesker og den genererer heller ikke hverken hund eller kat, men stresser måren og driver den derved langt væk fra dit hjem – kun ved brug af almindeligt strømudtag og opstilling på få minutter.

Bemærk at Gnaversirenen også findes til biler, så du undgår mår i motorrummet, hvor den gnaver i bremseslanger og ledningsnettet. Du kan ikke starte, og katastrofen kan opstå.